Kallelse till Exilsnokarnas årsmöte 2014

Medlemmar i föreningen Exilsnokarna kallas härmed till ordinarie årsmöte.

Tid: måndagen den 31 mars, kl. 17.30
Plats: O'Learys, Järntorgsgatan 5, Stockholm

Dagordning för årsmötet:
 1. Mötet öppnas.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Fastställande av röstlängd för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 8. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av ev. verksamhetsplan kommande verksamhetsåret.
 12. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter samt suppleant för en tid av 1 år.
 13. Val av revisor.
 14. Val av valberedning.
 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 16. Mötet avslutas.
 17. Övriga frågor och funderingar.
Efter årsmötet ser vi förstås den allsvenska premiärmatchen mot Häcken, kl. 19.00. Varmt välkomna!

Heja Snoka!

Cupmatch och 1-årsjubileum!

På söndag är det äntligen dags för en Stockholmsmatch igen! Skådeplatsen är Skytteholms IP. Motståndet är Athletic FC United. Tidpunkten är 13.00.

Innan denna match blir det självklart en samling. Denna gång samlar vi styrkorna på Offside Sportsbar i Solna centrum, kl. 11.30 och framåt. Därefter går vi gemensamt med vår snokprydda flagga till den närliggande idrottsplatsen.

Passande nog firar vi, Exilsnokarna, ett år som förening denna dag. Det firar vi med lite extra hejande och flaggviftande.

Kom och fira! Kom och heja Snoka!