Djurgården - IFK 1:a Maj 17.30

Vi samlas kl 15.30 på O'Learys. 16.45 åker vi gemensamt till Telo 2.
Som DN prenumerant kan jag åtnjuta DN-kortserbjudande på biljett till matchen. Ordinarie priser är IFK-klacken på kortsidan 150 :-, bra sittplats på långsidan 300:-.

Erbjudandet är 150 :- för bra sittplats på långsidan. Man skriver: Det finns ett begränsat antal biljetter så det är först till kvarn som gäller. Det går inte själv att välja specifik plats.
Jag beställer och betalar, nån dag innan matchen levereras biljetterna till mig. Det verkar som om jag kan beställa 20 biljetter.
De senaste tre åren, fick vi fina platser!

Vill du vara med så mejla mig kaj.granander@gmail.com senast onsdag 26/4, lämna även tfn nr ifall nåt blir tokigt. Tor 27 april beställer jag biljetter och betalar.
Matchdagen 1 maj betalar du mig kontant och får din biljett på uppvärmningen på O’Learys.

Kaj Granander stolt nyvald ordförande i Exilsnokarna Stockholm

Kallelse till årsmöte

Härmed kallas medlemmar i föreningen Exilsnokarna till ordinarie årsmöte.

Tid: söndag den 9 april, kl. 13.00
Plats: O'Learys, Järntorgsgatan 5, Stockholm

Medtag medlemskort för 2016.

Dagordning för årsmötet:
 1. Mötet öppnas.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Fastställande av röstlängd för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 8. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av ev. verksamhetsplan kommande verksamhetsåret.
 12. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter samt suppleant för en tid av 1 år.
 13. Val av revisor.
 14. Val av valberedning.
 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 16. Mötet avslutas.
 17. Övriga frågor och funderingar
Varmt välkommen!