Föreningen

Den 9 mars 2013 beslutade vi att göra Exilsnokarna till en förening. På det konstituerande årsmötet beslutades att föreningens ändamål ska vara "att främja, stödja och underlätta supporterskap för de i Stockholm med omnejd hemmahörande personer som håller på världens bästa (för alltid och genom tiderna bästa) fotbollsklubb – IFK Norrköping!".

Oavsett motstånd håller vi ihop och håller på vårt vitblåa lag. Och alla som håller med oss är välkomna till våra sammankomster.

Oftast ses vi i vår föreningslokal tillika pub, O'Learys Nortull, men vi ses även innan och under matcher i Stockholmsområdet.

Vårt övergripande syfte är, som sagt, att underlätta supporterskapet för oss som bor i Stockholm. Och för att besöka Exilsnokarnas sammankomster krävs det alltså inte medlemskap i föreningen. Medlemskap i Exilsnokarna ger dock vissa förmåner – läs mer här!

Styrelsen för 2021

Kaj Granander ordförande
Hans Arnesjö sekreterare
Mika Timonen kassör
Göran Modeen ledamot
Martin Ivarsson ledamot
Rickard Bohman suppleant
Christer Örnberg suppleant

Revisor Anders Pettersson, revisorssuppleant Christer Sandberg

Valberedning  Niclas Björk och Ulf Moraeus

Kontakt Mejl: stockholm(at)exilsnokarna.se

Dokument