Kallelse till årsmöte lö 24 feb kl 13.oo

Härmed kallas medlemmar i föreningen Exilsnokarna till ordinarie årsmöte.

Tid: lördag den 24 februari kl. 13.00
d.v.s. 1 tim innan cupmatchen mot Tvååker
Plats: O'Learys, Järntorgsgatan 5, Stockholm

Medtag medlemskort för 2017.

Dagordning för årsmötet:

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Fastställande av röstlängd för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 8. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av ev. verksamhetsplan kommande verksamhetsåret.
 12. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter samt suppleant för en tid av 1 år.
 13. Val av revisor.
 14. Val av valberedning.
 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 16. Mötet avslutas.
 17. Övriga frågor och funderingar
Varmt välkommen!

Matcher innan årsmötet

Match om 3-4 plats i Atlantic cup spelas mot Irländska benknäckargänget Shamrock Rovers  tisdag 6/2 kl. 13.oo, dvs innan O´Learys öppnar.
Tisdag 13/2 kl.16 träningsmatch mot Jönköping i Norrköping.

Svenska Cupen börjar lö 17 febr med match mot Helsingborg kl.16.oo. Då hoppas jag att vi är många på O´Learys