Platser finns för de som vill haka på till IFK-Bajen

mejla till stockholm@exilsnokarna.se